aaa

 
Zaterdag 27 Januari 18
Brede steun Ondernemend Venlo voor Veilig Venlo

Als belangenbehartiger van de ruim 1.400 bedrijven op de Venlose Industrieterreinen hecht Ondernemend Venlo grote waarde aan het slagen van het vorig jaar gestarte camera- en beveiligingsproject Veilig Venlo. Vandaar ook dat zij samen met de uitvoerder van het project Greenport Venlo afspraken hebben gemaakt om de communicatie rondom het project sterk te verbeteren.

“Bij vergelijkbare beveiligingsprojecten elders in het land liep het inbraakpercentage met ruim 80% terug dankzij cameratoezicht en surveillance. Bovendien neemt het veiligheidsgevoel van de medewerkers van de bedrijven enorm toe”, aldus Peter Thissen voorzitter van Ondernemend Venlo. “Omdat tussen het tekenen van de ruim 500 intentieverklaringen en het uiteindelijk aanbieden van de overeenkomst een te lange periode zat, is er een stuk vertrouwen weg bij onze ondernemers. Het is nu aan ons om samen met Greenport Venlo het belang van collectieve deelname bij hen over de bühne te brengen. Bovendien kan naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger op 12 januari jongstleden, de indruk zijn ontstaan dat de voortgang van het project op de korte termijn gevaar loopt. Dit is niet aan de orde. De komende vier jaar is de continuïteit gegarandeerd”.

In nauwe samenwerking met Ondernemend Venlo wordt door Greenport Venlo een intensieve campagne op touw gezet om de ondernemers te overtuigen van de individuele voordelen en het collectieve belang van Veilig Venlo. De kick-off hiervan vindt plaats tijdens twee informatieavonden in Innovatoren op 29 en 31 januari a.s.  Klik hier voor meer informatie hierover.

Verder zullen ondernemers de komende periode individueel benaderd worden door Veilig Venlo voor toelichting op de voordelen en het belang van het aansluiten op het camera- en beveiligingsproject. Ondernemend Venlo zal haar magazine, website en nieuwsbrief inzetten om de campagne te ondersteunen.

Ondernemend Venlo en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zijn samen met Securitas, Intergarde | Fortas, gemeente Venlo en Politie ketenpartners in Veilig Venlo.