aaa

 
Woensdag 9 Mei 18
Spookfacturen: verreweg het meest genoemd in de KVO-B enquete

Deze week bereikten weer enkele spookfacturen onze ondernemers.

Heeft u een factuur gekregen van OfficeSmart? Betaal deze dan niet, maar gooi hem in de papierbak. Het is namelijk een spookfactuur. Het betreft in werkelijkheid geen factuur, maar een aanbieding.

In de enquête voor de hercertificering KVO-B, die u recentelijk heeft ingevuld, is dit verreweg het meest genoemd: Noorderpoort: 63%, Trade Port Zuid 62%, Tradeport Venlo 63%, Tradeport West 67% en Ubroek 78% geeft aan last van te hebben spookfacturen.

Ondernemers doen er goed aan om eerst na te gaan of er iets besteld is. Let op de kleine lettertjes en eerst na (laten) kijken over welk product het gaat. Dit blijkt een nepfactuur te zijn; in de kleine lettertjes op de achterkant van de factuur staat dat ook. Er geldt geen betaalverplichting. Het is namelijk pas een contract als u betaalt.

Betaal deze niet! Het geld bent u kwijt en u krijgt er vaak niks voor terug. Ontvangers kunnen deze 'factuur' in de papierbak gooien.

Check de laatste nieuwe spookfacturen op de website van fraudehelpdesk.

De hercertificering KVO-B vindt plaats op dinsdag 23 mei. Hierna wordt u geïnformeerd over het nieuwe Certificaat.