aaa

Nieuws

 
Maandag 5 Maart 18
Raadsbijeenkomst over problematiek vrachtwagenparkeren

Op 7 maart werd Ondernemend Venlo uitgenodigd voor een presentatie aan de gemeenteraad over de parkeerproblematiek door vrachtwagens.

Joris Tenhagen, Egbert Zuilhof, Parkmanagement en diverse ondernemers waren tijdens de raadsvergadering aanwezig. Het probleem werd duidelijk gemaakt en ook oplossingen werden aangedragen.

Na de presentatie volgde een discussie met de raadsleden. De wethouder heeft toegezegd naar dit probleem en de oplossingen te gaan kijken.

 
Maandag 5 Maart 18

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven kan faciliteren bij het overschakelen van Gronings gas naar ander gas of andere energiebronnen. Dat zeggen zij in reactie op de brief van minister Wiebes, waarin 2022 wordt genoemd als deadline voor de overgang.

Recentelijk ontvingen grootgebruikers van het Groningengas het verzoek van de minister van EZK om binnen drie weken aan te geven hoe zij de uitfasering van aardgas van Groningenkwaliteit denken te gaan realiseren.
Een zwaar verzoek met een zeer korte reactietermijn. VNO-NCW is met het ministerie in gesprek hierover, de deadline die is gesteld heeft te maken met het feit dat EZK naar de kamer toe moet rapporteren.

Voor bedrijven is het onmogelijk om binnen 3 weken aan te geven hoe zij het gasgebruik gaan verminderen, echter het is wel van belang dat u als bedrijf binnen de deadline een reactie laat horen.
Geef hierin aan wat wel kan maar ook zeer duidelijk wat niet mogelijk is en let erop dat uw reactie niet als een inspanningsverplichting kan worden gebruikt.

Meer informatie klik hier.

 
Maandag 5 Maart 18
Jasper Heesakkers begonnen als kringsecretaris LWV

Jasper Heesakkers is per 15 februari in dienst getreden bij de LWV als kringsecretaris voor de regio Noord-Limburg. De uit Weert afkomstige Jasper Heesakkers (34) werkte voorheen als directeur voor CDA Limburg. Daarvoor is hij in het bedrijfsleven werkzaam geweest voor de Heerschap Groep. Jasper zal zich naast de regio Noord-Limburg inzetten op het beleidsveld duurzaamheid dat in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen.


Lees meer >

 
Dinsdag 20 Februari 18
Ondernemers Voltastraat bespreken parkeerproblematiek

Eind 2017 vond een enquête plaats onder de ondernemers, welke gevestigd zijn aan de Voltastraat.

Insteek was inzicht in de parkeerproblematiek en mogelijke oplossingen. Diverse ondernemers reageerden en waren hedenochtend uitgenodigd om hun zienswijze te bespreken met de gemeente Venlo.

Tijdens een mooie constructieve bijeenkomst werden diverse zaken besproken waar de ondernemers tegenaan lopen. Vanuit de gemeente kwam er feedback over de situatie ter plekke.

Gezamenlijk met Parkmanagement wordt er nu door de ondernemers gewerkt aan een voorstel met mogelijkheden om problemen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Deze worden daarna door de gemeente bekeken en gecontroleerd op uitvoerbaarheid.

Een zeer goede vorm van samenwerking tussen ondernemers, Parkmanagement en gemeente!

 
Dinsdag 23 Januari 18
Fietsroutes Tradeport Noord

Aangepast fietsroutekaartje op Tradeport Noord, klik hier voor de actuele kaart.

Zoals u wellicht weet worden de fietsroutes in de toekomst nog uitgebreid. Wanneer er nieuwe routes klaar zijn, actualiseert Greenport Venlo deze kaart uiteraard weer.


Pagina 5 / 11
« < 3 4 5 6 7 > »