aaa

Over

 
Donderdag 22 Augustus 13
Parkmanagement Venlo

Parkmanagement Venlo valt onder Ondernemend Venlo, een overkoepelende stichting voor de vier ondernemersverenigingen die Venlo rijk is:

Ondernemersvereniging Businesspark Noorderpoort (OBNP);

Ondernemersvereniging Businesspark Tegelen-Belfeld (OBTB);

Ondernemersvereniging Businesspark Trade Port (OBTP).

Ondernemersvereniging Businesspark Spikweien (OBS).

Venlo heeft een BIZ-regeling. Dat houdt in dat de Parkmanager Venlo (Lidy Rutten) zich inzet voor alle Venlose (rond 1000) ondernemingen, die gevestigd zijn op de 19 industrieterreinen die binnen de gemeente Venlo vallen.

Van de Venlose werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen is 47% respectievelijk 14% te vinden op de bedrijventerreinen. Dat betekent dat in Venlo sprake is van een hogere concentratie van bedrijvigheid op bedrijventerreinen. In Limburg ligt dit percentage qua werkgelegenheid (39%) en vestigingen (11,5%) lager. Daarnaast zijn de vestigingen op de bedrijventerreinen gemiddeld groter dan de vestigingen elders in de gemeente (25 versus 5 werkzame personen per vestiging). In Limburg is deze verhouding 20:6.

De industrie, handel en vervoer zijn de grootste werkgevers op de bedrijventerreinen. Gezien de economische crisis is het niet verwonderlijk dat de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen, net als in Venlo als geheel, is afgenomen. Desondanks heeft met name de handel op de meeste terreinen een stijging laten zien. Daarnaast liet ook de industrie op Venlo Trade Port een groei zien. Ook de overige sectoren op Noorderpoort en Tegelen Belfeld lieten een toename van de werkgelegenheid zien.

Meer weten over waar de Parkmanager Venlo zoal mee bezig is? Kijk onder 'Nieuws' of 'Projecten" op deze website. U kunt uiteraard ook bellen met Lidy (06 - 2202 9721) of een mail sturen (info@parkmanagementvenlo.nl).

 

 

 

 
Woensdag 16 Oktober 13
Definitie van Parkmanager en Parkmanagementorganisatie vlgs Centrum voor Certificatie

Parkmanager

Een Parkmanager is de persoon die de verantwoording heeft voor het (duurzaam) beheer en organisatie van het bedrijfsleven op een bedrijvenpark, waarbij beheer en onderhoud, communicatie met ondernemers(organisaties) en gemeente en de afstemming met derde partijen, zoals particuliere beveiligingsorganisaties, vastgoedeigenaren, groen- en vervoersbedrijven onderdeel zijn van het takenpakket. Voortdurend aandachtspunt is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de omgeving. 

Parkmanagementorganisatie

De organisatie die als belang heeft om het gebied zo optimaal mogelijk te runnen zodat de doelen van de partijen gerealiseerd worden die zitting hebben in de managementorganisatie. Belanghebbenden zijn meestal gemeente, ondernemers en eventueel onroerend goed eigenaren.