aaa


 
Checklist brand
Marianne van Iersel

Voorkom brandstichting

Naar verwachting komt minstens 50 procent van de bedrijven een grote brand niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar nog beter is het om een brand te voorkomen. Zeker als er sprake is van brandstichting.

Brandstichting levert in vergelijking met een ‘gewone’ brand vaak meer schade op, vaak doordat de brand op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat niemand aanwezig is in het bedrijf.

Hoe herkent u die kwetsbare punten? En hoe kunt u zich het beste wapenen tegen brandstichting?

Vul de vragen in de online 'checklist brand' in, die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld in samenwerking met MKB-Nederland. Het webadres is http://www.checklistbrand.nl