aaa


 
Checklist bedrijven en preventietips politie
Lidy Rutten

Checklist bedrijven

De politie heeft een checklist opgesteld zodat iedere ondernemer zelf kan beoordelen of zijn bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen op het gebied van veiligheid. U kunt deze opvragen bij Lidy Rutten, Parkmanager Venlo via info@parkmanagementvenlo.nl

Preventietips - politie

Er bestaat een handig document met daarin door de politie verzamelde preventietips. Wilt u deze ontvangen? Neem dan contact op met Lidy Rutten, Parkmanager Venlo via info@parkmanagementvenlo.nl

Contact wijkagent

Wilt u contact met uw wijkagent? Natuurlijk is het belangrijk dat u weet wie u aanspreekpunt is. Via deze link kunt u de juiste persoon vinden. U kunt ook uw wijkagent via het algemene nummer bereiken: 0900-8844.