aaa


 
Wet- en regelgeving qua buitenopslag bij bedrijven - brandweer
Lidy Rutten

Buitenopslag bij bedrijven: hoe zit dat?

Met regelmaat wordt gezegd dat de afstand tussen een buitenopslag en de gevel van een (bedrijfs)gebouw minimaal 5 meter moet zijn. Hoe zit dat dan als het bedrijfsterrein maar een strook van 5 meter breed rondom het gebouw heeft? Gelden deze 5 meter voor alle goederen of alleen voor brandbare goederen? Bestaan er wet- en regelgevingen of voorschriften vanuit de verzekeraar waar ik mij als ondernemer aan moet houden? Dit zijn enkele vragen die in de praktijk tot verwarring kunnen leiden. Wat mag wel of niet, en wat is verstandig? Bijgevoegd document geeft antwoord op die vragen.

Bewust omgaan met brandveiligheid

Zijn er voor u vanuit de wet- en regelgeving geen eisen? Dan is het toch verstandig om event stil te staan bij de (brand)veiligheid. Bewust omgaan met gevaren kan immers veel leed voorkomen. De tips in bijgaand document helpen u wellicht op weg.

Wilt u uw bedrijf gratis laten 'doorlichten' door een preventie medewerker van de brandweer? Maak dan een afspraak via de Parkmanager Venlo, Lidy Rutten, via info@parkmanagementvenlo.nl