aaa


 
Schouwen en zichtbaarheid huisnummers
Lidy Rutten

Schouwen en zichtbaarheid huisnummers

Eén van de zaken waar de politie en brandweer ons op attent willen maken is de ZICHTBAARHEID VAN HUISNUMMERS. Industrienummers ten spijt, rijden politie, brandweer en ambulance nog steeds op straatnaam en huisnummer. Zij kunnen een bedrijf echter alleen snel vinden, als het huisnummer duidelijk zichtbaar is vanaf de straat. Ook via het magazine Ondernemend Venlo wordt regelmatig opgeroepen hiervoor zorg te dragen.

Het meten van de kwaliteit van een industrieterrein is niet alleen van belang voor de overheid, maar ook voor alle ondernemer want het terrein is ook hun visitekaartje.

Diverse werkgroepen voeren twee maal per jaar een schouw uit. Elke werkgroep bestaat uit een aantal ondernemers, vertegenwoordigers namens gemeente, politie en brandweer en uiteraard de Parkmanager.

Tijdens de schouw wordt gedocumenteerd, welke onderdelen aandacht nodig hebben. De Parkmanager zet de acties uit onder de diverse disciplines.

Beeldkwaliteit hangt vaak nauw samen met veiligheid. De werkgroepen constateren elke keer weer, dat er bij bedrijven nog werk aan de winkel is als het aankomt op een veilige omgeving. Zo zien we opklimmogelijkheden via o.a. elektriciteitshuisjes, brandgevaarlijke situaties, veel te hoge struiken rondom gebouwen, etc.

Tijdens de laatste schouw is wederom geconstateerd dat de zichtbaarheid van huisnummers soms te wensen overliet! Graag uw aandacht hiervoor.