aaa


 
BHV-plan en ontruimingsplan
Lidy Rutten

Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of een ontruiming en dus de opzet van bedrijfshulpverlening (BHV) intern met personeel te bespreken, maar zo nodig ook met bedrijven in de nabije omgeving. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan.

Met het bij de Parkmanager Venlo op te vragen model voor een BHV-plan kunt u op eenvoudige wijze uw eigen BHV-plan maken. Kwestie van doorlezen en invullen. Daar waar nodig, kunt u het voorgedrukte plan aanvullen of wijzigen.

Voor bedrijven met bijzondere risico's is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs of de plaatselijke brandweer. Daarbuiten heeft Parkmanagement Venlo contracten afgesloten met twee bedrijven die u ook bij kunnen staan met het maken van bijv. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE). Contactgegevens van die twee bedrijven, VetraNed en Linssen Veiligheid, kunt u bij de Parkmanager Venlo opvragen.