aaa


 
Veiligheidsproducten zoals blusmiddelen, noodverlichtingen en EHBO-artikelen. Collectief contract met Linssen Veiligheid.
Lidy Rutten

Parkmanagement Venlo heeft het huidige contract verlengd met Linssen Veiligheid.  

Als bedrijf heeft u de plicht en eigen verantwoordelijk tot naleving van de bouwregelgeving, dus ook op het gebied van brandveiligheid. De wet- en regelgeving is ingewikkeld, en daardoor vraagt dit om de nodige expertise. Niet alleen bij de vergunningaanvraag, maar ook bij de beantwoording van vragen die bijvoorbeeld een brandweer/veiligheidsregio aan u stelt. Het betreft een terrein waarop u normaliter niet thuis bent, maar Linssen Veiligheid wel.

Linssen Veiligheid staat voor kwaliteit en tientallen jaren aan ervaring en is uw partner voor de levering en onderhoud van veiligheidsproducten zoals blusmiddelen, noodverlichtingen en EHBO-artikelen. U ontvangt een certificaat dat het onderhoud is uitgevoerd, welke online te volgen is op mijnlinssenveiligheid.

Volgens de Arbowet is elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. Linssen Veiligheid heeft hierop ingespeeld door een nieuwe medewerker aan te stellen speciaal voor de controle van uw EHBO-artikelen (ook mogelijk via barcode en controlelijsten).

Linssen Veiligheid kan de leden van Ondernemend Venlo ook van dienst zijn met AED-apparaten, kasten en het onderhoud hiervan.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze of andere contracten en mogelijkheden om u hierbij aan te sluiten neem dan contact op met info@parkmanagementvenlo.nl